Tidskrift om sex och politik
Tidskrift om sex och politik

Ottar

Välj kategori
Porträtt i svart och gult på carolina Hemlin och Ida Måwe.
Ledare

Oroande trender bland unga

Ottars chefredaktörer om resultatet i den senaste Ungdomsbarometern. Hur kommer attityder bland unga män att påverka sexualpolitiken i framtiden?

Tidskriften

#3-4 2021

Varför pratas det aldrig om könseufori, utan bara om könsdysfori när det kommer till trans? I detta nummer skakar vi