Inte »business as usual« i Japan

I Japan bryter företag som Sony och Panasonic mark för hbtq-personer. Men är löneförmåner som sträcker sig bortom anställda i heteroäktenskap pr-trick eller tecken på verklig förändring?

Det bortglömda bögspråket

Det lånade friskt från andra utstötta gruppers slang och blev ett hemligt språk bland Londons bögar. Tomas Hemstad ger oss historien om polari och en liten ordlista till det numera bortglömda språket

Kamp för preventivmedel – och flyktingar

Elise »Ottar« Ottensen-Jensen grundade RFSU. Mindre känt är hennes engagemang för människor på flykt under 1930- och 40-tal. Lena Lennerhed har läst brevväxlingen med den judiske läkaren Rudolf Elkan

Att erövra ett språk & en kropp

»När jag ska skriva om den egna kroppen, det egna könet, blir jag plötsligt tom på ord.« Linnea Sjödin om ett patriarkalt språk som står i vägen för skrivandet om kvinnors sexualitet.

Spermadonator dömd till faderskap

En man som donerat sperma har tilldömts juridiskt faderskap – mot sin vilja. Ottar undersöker vad rättsfallet kan betyda för andra spermadonatorer.

Ottars sexualpolitiska mingel!

Ottars sexualpolitiska mingel på Almedalen 2016

We’re loud! we’re here! We’re black, we’re queer!

Juliet Atto om hur den antirasistiska kampen och queerrörelsen behöver varandra.

Ett dammigt arkiv märkt »eshgh«

»Alla dessa ord och meningar som målar en lidelsefull bild av åtrå, längtan, vibrationer och hjärtslag«. Rojin Pertow om hål i språket som blir luckor i identiteten.

Förövarspråk

Det finns varken vardagsspråk, slang eller precis terminologi om sexuellt våld. Ordlösheten håller oss kvar i ett oformulerat mörker, skriver Agnes Vittstrand.

Mannens starka tystnad

Språk är makt, heter det, men tystnad? Erik Torstensson ser makt hos den »allvarliga tyste mannen« och får perspektiv på sin egen fåordighet.

»Jag kan inte beskriva vem jag är«

Ett hen är ingen lösning i det slovenska språket. När även adjektiv och verb är könade blir språket en tvångströja för den som är ickebinär.

Rasande uppgörelse med transfobi

»Det mesta som skildras om transpersoner sker med en blick utifrån«. I Ett transfeministiskt manifest vill Maria Ramnehill förstå sin plats i samhället och varför den verkliga förändringen uteblir.
Visa fler
Subscribe to
Bli medlem i rfsu

Prenumerera på Ottar!

Fyra nummer om året och en bok eller tygkasse för endast 160 kr!

Ottar i Qiozk